سهراب بختیاری زاده سرمربی جدید شهرخودرو شد

ایشون با تجربه‌س یا بومی؟ به چی امید داشته باشیم که بتونه سهمیه آسیا رو بگیره؟!