استاندار خراسان رضوی: دستگاه‌های حکومتی در خراسان رضوی ۹۱ هزار ملک مازاد دارند

دستگاه‌های حکومتی که باید خادم مردم باشن کلی ملک و زمین دارن، اونوقت مردم پول اجاره خونه ندارن