عضو شورای شهر : ۹۹ درصد از مردم مشهد از وجود بنای هزار ساله کهن دژ بی‌خبرند

پس این همه بودجه روابط عمومی رو صرف چی می‌کنن که همه از همه چی بی خبرن