زنگ خطر رعایت‌نکردن پروتکل‌های بهداشتی در اتوبوس

حالا درسته بعضی اتوبوس‌ها از سوار کردن حداکثری مسافر نمیگذرن ولی شما هم با ماسک نزدن داری عملا خودتو به کشتن میدی