وعده تولیت آستان قدس برای حل مشکلات مردم با اراضی موقوفه‌ای

اگر این کار واقعا انجام بشه بزرگترین خدمت به مردم مشهد، خدا کنه وعده الکی نباشه