با دستور دانشگاه آزاد در مناطقی که وضعیت قرمز باشد امتحانات به صورت حضوری برگزار نمی‌گردد

خب پس یا مشهد قرمز نیست و این آمار شایعه‌س، یا مدیران دانشگاه هم فهمیدن مشهد قوانین خاص خودشو داره!