مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری خراسان رضوی: با توجه به آمار سال ۹۷ از هر سه ازدواج یک طلاق را داشته‌ایم

آمار وحشتناکه! البته نگران نباشینا، با این هزینه‌های مراسمات میزان ازدواج کاهش پیدا کرده و خب طلاق هم کم میشه!