نوید ارزان‌شدن قیمت گوشت گوسفند تا ۳ هفته دیگر

ما که تا حالا ندیدیم چیزی ارزون بشه! البته اگه منظورتون از ارزون کردن کیلویی ۹۹هزار و ۹۹۹ تومن به جای کیلویی صدتومن نباشه