افزایش ۴۰ درصدی عوارض پروانه ساختمان در مشهد

یکم زیادی گرون نکردین؟ اونوقت متعجب هم میشن که چرا قیمت خونه‌ها اینجوری سرسام آور گرون شده!