حضور رمارم در جلسات دفاع از عملکرد کمیسیون فرهنگی در حالیکه عضو این کمیسیون نیست

دیگه بالاخره باید لطف رئیس کمیسیون به دخترشون رو یه جایی باید جبران کنن دیگه، اینجور خانواده سپاسگزارین