در گزارش اراِئه شده روابط عمومی شورای اسلامی شهر مشهد در حالی اشاره به ۷۰  جلسه کاربری شده است که محمدرضا حیدری رئیس شورای اسلامی قبلا اعلام کرده بود جلسات هماهنگی قبل از صحن علنی برگزار نمی شود.

این جلسات کاری باعث نمیشه جلسات علنی تبدیل به یک نمایش بشه؟ اصلا اگر قرار بوده کنسل بشه چرا دوباره. داره برگزار میشه؟