کرایه تاکسی‌های مشهد گران می‌شود

اینقدر درگیر اتوبوس شدیم نفهمیدیم کرایه تاکسی ۴۰٪ گرون شد، لابد اونایی که سوار تاکسی میشن مرفه بی‌دردن!