۴۸ هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری خراسان رضوی ثبت‌نام کردند

تقریبا نصف استادیوم آزادی اعلام بیکاری کردن! یعنی واقعا این همه آدم بیکارن یا خودشونو بیکار نشون میدن؟:smirk: