دختر عضو شورای شهر در هیات فوتبال اصولی مدیر شد

درسته این خانوم خودش نتونست رییس هیات فوتبال بشه ولی دلیل نمیشه که بچه‌های ایشون اونجا مدیر نشن! مدیونین فکر کنین لابی در کار بوده ها