کاظمی معاون شهردار: تمام معابر خاکی مشهد تا پایان سال آسفالت می‌شود

بالاخره فکر کنم از تو نهضت آسفالت یه چیزی دراومد، اگر این اتفاق بیوفته باید به شهرمون افتخار کنیم