پیشرفت ۷۰ درصدی قطار مشهد-گلبهار

چه عجب بالاخره این قطار پیشرفت کرد! البته اگه طبق معمول تحریم‌ها بهره‌برداری رو عقب نندازه