رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد: حدود ۸۵ درصد پزشکان عمومی عضو نظام پزشکی مشهد و شهرستان‌ های تابعه مطب ندارند
چه موضوع جالبی شد! یعنی این چند میلیاردی که پزشکان فرار مالیاتی دارن فقط متعلق به ۱۵ درصد اون هاست ؟ من دیگه حرفی ندارم