اتوبوس و مترو در مشهد به زودی گران می‌شود

چرا به جای پول دادن به تیم‌های ورزشی، مجهز کردن ساختمان بقیه نهادها و … فقط زورتون به مردم میرسه؟