مدیرکل سابق راه و شهرسازی خراسان رضوی به اتهام اختلاس بازداشت شد

اختلاس از بین نمیرود بلکه از مدیری به مدیر دیگر منتقل می‌شود! شیوع اختلاس از کرونا بدتره