مجلس یازدهم آغاز به کار کرد

امیدواریم شفافیت و حق طلبی از جمله صفات مهم نمایندگان این دوره باشه! خیلی از جوونا دل بستن به این مجلس!