۲ کشته و ۶مجروح در تصادف پراید و پیکان در مشهد

واقعا تا وقتی که ماشین بی کیفیت و جاده غیر ایمن داریم چرا نگران کرونا هستیم؟!