دستگیری ۲مدعی‌ارتباط با امام‌زمان(عج) در مشهد

کاش بیشتر از این‌ها امام زمان خودمون رو بشناسیم تا به این راحتی فریب نخوریم