نامه اعتراضی 4 باشگاه لیگ برتری به وزیر ورزش؛ با این شرایط انصراف می دهیم

یعنی انقدر برگزاری لیگ برتر واجبه؟ این مدت که تعطیل بود چه اتفاقی افتاد مثلا؟! یه جام ارزشش از سلامت مردم و ورزشکاران بیشتره؟