بازگشایی واحدهای اقامتی مشهد بعد از باز شدن حرم

هتل‌ها هم قراره روزی سه ساعت باز باشن؟ یا شایدم هتل‌ها و پاساژها واکسن کرونا رو کشف کردن ما خبر نداریم!