مرغ گران شد

خبر کوتاه بود و تکراری! یادش بخیر قرار بود بعد بنزین چیزی گرون نشه