کشتار بیش از یک میلیون مرغ تخم‌گذار در خراسان‌رضوی

خب به زودی باید شاهد افزایش قیمت تخم مرغ باشیم! الان که دیگه بهانه هم دارن!!