فقط ۱۳ نفر در مشهد حق ویزیت داروگیاهی دارند

پس این همه دکتر گیاهی که تو عطاری‌ها دارن با جون مردم بازی می‌کنن از کجا مجوز گرفتن!