کشف انبار خودروهای احتکارشده در خیابان بهار مشهد

روز به روز داریم پیشرفت می کنیم! لابد پراید رو هم احتکار کردین؟؟