بازگشایی محدود صحن‌های حرم مطهر رضوی از ابتدای ماه شوال

بازگشایی محدود؟مگه پاساژه که ساعت کاری داشته باشه؟ البته ببخشید یادمون رفته بود ازدحام تو پاساژ و فروشگاه باعث شیوع نمیشه!!