در حالی یکی از سوابق عضو شورای شهر، ریاست هیات فوتبال است که وی اخیرا این منصب را کسب کرده است

آفرین! اینکه اخیرا کسب کرده نشون میده تونسته به‌خوبی ویژگی‌های جایگاه شورای شهر رو بشناسه و ازش استفاده مفید بکنه