نصب چراغ صوتی عابر پیاده در مشهد

اینم یکی از کارهای جالب شهرداری برای همه، به خصوص نابینایان عزیز