راز و نیاز پاکبانان مشهدی با خداوند، در شب قدر

پروردگارا! حاجت همه کسانی که مال کم ولی حلال رو به حرام‌خواری ترجیح میدن، روا کن