قتل دو نفر در درگیری خونین در روستای خادم‌آباد مشهد

اگر این اتفاقات به خاطر بیکاری جوونا و شرایط اقتصادی جامعه باشه مسئولین باید کلاهشون رو بذارن بالاتر!