مشهد در آستانه وضعیت سفید

وضعیت سفید مشهد با این جمعیت یه اتفاق بی‌نظیره! امیدواریم زودتر شاهدش باشیم.