230 کیلوگرم تریاک در خراسان رضوی کشف شد

ظاهرا فقط تولید کننده‌های مواد رونق تولید رو جدی گرفتن!