تولیت آستان قدس رضوی در نامه‌ای به مدیرکل صداوسیما خراسان رضوی، از به کار بردن عنوان «آیت‌الله» انتقاد کرد.

مرسی بابت این فروتنی، کاش در کنارش بابت سطح کمی و کیفی برنامه‌های شبکه استانی هم یه تذکراتی داده میشد.