توئیت امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نماینده مشهد در خصوص وظایف مجلس یازدهم

ما هم امیدواریم این صفات درستی که گفتین شکل بگیره و اون دوستانی هم که دنبال سهم خواهی هستند تا مجلس یازدهم رو هم مثل این مجلس نکردن سر عقل بیان