جمع‌آوری ۹ هزار و ۳۷۴ معتاد متجاهر در خراسان رضوی

واقعا زشت نیست استان ما این تعداد معتاد داشته باشه؟ چرا یه فکر اساسی برای این بیماران نمیشه!