قیمت سهام پدیده شاندیز  در محدوده ۱۴ هزار تومان در حال رقابت است.

امیدواریم با اون همه فاجعه سال‌های پیش مردم دوباره از خرید و فروش سهام پدیده متضرر نشن!