اگر قیمت‌ها بالا برود دوباره پراید تولید می‌شود

اگر هوا در تابستان هم گرم شود دوباره پراید تولید می‌شود!