مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: وضعیت زرد کرونا در خراسان رضوی

الان وضعیت کرونا زرد شده لطفا یه آمار بدین ببینیم وضعیت بیماران حاد تنفسی چطوریه!