رییس جمهور: آموزش‌های مجازی نمی‌تواند جای کلاس و محیط مدرسه را پر کند

ولی ظاهرا تو دانشگاه موفق بوده و قشنگ جای همه چیزو پر کرده که شهریه‌ها به قوت خود باقیست