افزایش ۷ درصدی تعرفه آب و برق

خب بعد از گرون شدن نان، آب هم گرون شد! همینجوری پیش بریم نفس کشیدن هم گرون میشه