قیمت نجومی قواره ای ۲ میلیون تومان برای چادر مشکی

مگه الیافش از طلاست؟! فلسفه حجاب حضرت زهرا(س)، عدم جلب توجه و سادگی بوده ها!