پایان زودهنگام برنامه حاج محمود کریمی در حرم رضوی

ایشون یه اشتباه کرد تقاص پس داد ولی حواسمون هست چند جوون رو هم به اهل بیت نزدیک کرد؟ کاش یه روزی برسه به هر اتفاقی نگاه سیاسی نکنیم.