ییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی: افزایش قیمت محصولات مرتبط با شکر با حذف ارز یارانه‌ای

دوست عزیز بهانه گرون کردن خودش جور میشه نگران نباش، فقط صبر و تحمل مردم حدی داره حواستون باشه