بعد از گوجه، قیمت خرید پیاز هم از کشاورزان به ۴۰۰ تومان کاهش یافت

خیلی جالبه! از کشاورز ارزون‌تر میخرین بعد به مردم گرون‌تر میفروشین؟ چقدر سود مدنظرتونه؟!