خودروسازان افزایش ۴۰ درصدی قیمت خودروها را استارت زدند

دوستان خودرو ساز یکم زیادی گرون نمیکنین؟ بنز هم ماشینشو یهو ۴۰٪ گرون نمیکنه این که پرایده!