کمبود ۱۹ هزار نیرو در آموزش‌وپرورش خراسان رضوی

با این کمبود نیرو ظاهرا مدیران آموزش و پرورش از تعطیلی مدارس چندان هم ناراحت نیستن!