استفاده رایگان از حمل‌ونقل عمومی برای افراد دارای معلولیت

از این کارهای خوب شهرداری نباید به راحتی گذشت، حمل‌ونقل آسان برای معلولین حق مسلم اونهاست